RWZI Excursie

Voor de eerste jaars chemie studenten is er een excursie georganiseerd naar het RWZI Nieuweveer! Deze zal plaats vinden op 13 en/of 20 januari. Vanuit het RWZI is nog niet duidelijk of er een excursie op één of beide dagen zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het kan dus zo zijn dat één van de data komt te vervallen. 

De locatie van het RWZI zal op eigen vervoer bezocht worden, dit kan via de fiets of met de auto. 

Voor het bijwonen van de excursie kunnen CAA uren worden aangevraagd via Freepoints met de studievereniging als  een externe opdrachtgever. 

Aanvangstijden zullen nog worden gecommuniceerd via de mail. 

Deze excursie staat ook open voor niet leden. Leden hebben echter wel voorrang. 

Het inschrijfprotocol hieronder is gevoelig voor speciale tekens in je email. Gebruik dus: J.Boudewijn@student.avans.nl (voorbeeld). 

Wanneer binnen 5 minuten na inschrijving geen email is ontvangen (ook niet in de spam folder) stuur dan een email naar svtalpa.activiteiten@gmail.com met de titel “Inschrijving RWZI excursie” vermeld hierin je naam en de voorkeur voor datum. 

Bij inschrijving wordt er verwacht dat je zal deelnemen aan de excursie. Mocht je de excursie toch niet kunnen bijwonen, meld dit dat minimaal 24 uur van te voren. 

This Form has no fields.