Skip to content

S.V. Talpa

Bestuur der S.V. Talpa

Voorzitter

Michaela Jansen

3e jaars CPI student
Minor biopolymeren

Vertrouwenspersoon

De voorzitter houdt het overzicht en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging. Samen met de andere bestuursleden is de voorzitter verantwoordelijk voor het bijhouden van alle taken. De voorzitter maakt voor elke vergadering een agenda en zal de vergadering ook voorzitten. De voorzitter is er ook verantwoordelijk voor om het contact met partners, samenwerkingen, sponsoren en leraren te behouden. Elk bestuurslid is betrokken bij een commissie van de vereniging, waarbij toezicht wordt gehouden en hulp wordt geboden.

Secretaris

Jeroen Minten

4e jaars CPI student
Afstudeerstage Skalar Analytical

De secretaris draagt de verantwoordelijkheid voor al het papierwerk binnen de vereniging. De secretaris maakt notulen bij vergaderingen en communiceert deze ook door naar de leden. Het bijhouden van de ledenlijst en de communicatie naar leden én oud-leden is ook de taak van de secretaris. De secretaris waarborgt de privacy-policy binnen de vereniging en is ook verantwoordelijk voor het uitnodigen van de leden voor online meetings.

Penningmeester

Esmee Suijkerbuijk

3e jaars FPH student
Stage Thermo Fisher

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de vereniging. Daarbij worden gemaakte kosten door de penning-meester nauwkeurig bijgehouden in een kasboek. De penningmeester moet zich eens per jaar verklaren tijdens een Algemene Leden vergadering voor het kasboek en wordt dan wel of niet gedechargeerd. Overige taken zoals contact leggen met bedrijven en het sturen van commissies worden onder de bestuursleden verdeeld.